Matias-kapellet i Virdois

Matias-Kappeli-Logo-512-512-190110
Välkommen till kapellet!

Evenemang
Matias-Kappeli-Icon-facebook-hellgruen-190108
Information om evenemangen hittar du på vår Facebook-sida.
Välj språk
Matias-Kappeli-Icon-Finland
Matias-Kappeli-Icon-Sweden
Matias-Kappeli-Icon-GB
Matias-Kappeli-Icon-Germany
Öppettider
null

Välkommen till kapellet på sommaren

Från början av maj till slutet av oktober är kapellet öppet alla dagar kl. 8-20.

Kapellet kan bokas

Andakter

Gudstjänster, andakter, tystnad och stillhet

Evenemang

Konserter, sammankomster, födelsedagar

Familjefester

Dopfest, vigsel, välsignelse- och minnesstunder

Matias-kapellet är en plats
att se och höra

Kapellet erbjuder besökaren en plats
för vila och stillhet i ekumenisk anda.
Varje gäst är välkommen för att
stanna upp och lyssna på tystnaden.

Kapellet är en allaktivitetslokal

Matias-kapellet rymmer 40 personer. Det är en utmärkt plats för konserter, möten, familjefester och kurser. Kapellet lämpar sig för såväl dop och bröllop som stilla bönerstunder och gudstjänster.

Kapellets tillkomst

Matias-kapellet ligger i Virdois, i en björkdunge vid Härkönen-viken i byn Härkönen. Kapellet blev färdigt 2009. Esko Räntilä från Suunnittelutalo S. Anttila Oy stod för den arkitektoniska planeringen, medan akustikplaneringen gjordes av Heikki Helimäkis ingenjörsbyrå. Matias-kapellföreningen r.f, som registrerades år 2007, sköter om underhållet av kapellet och den kringliggande parken. Matias-kapellets huvudsakliga inkomster utgörs av kollektmedel.

null

Boken Nära himlen

En bok om kapellet

Boken föddes ur ett behov av att berätta historien om hur kapellet blev till och att dokumentera händelser och aktörer från de första åren. Texten är skriven av Kosti Helimäki och redigerad av Aino Alppinen. Layouten är gjord av Epi Klaubert, som också står för de flesta bilderna. Boken finns till salu i kapellet för 25,00 euro.

Ett minne · en gåva · ett stöd för kapellets verksamhet

matias-kappeli-buchtitel-190111
Boken finns att köpa i kapellet

€25,00

Intäkterna från bokförsäljningen används i sin helhet för att täcka kapellets verksamhetskostnader.

Matias-Kappeli-19011003

"Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er."

Fil 4:9

null

Vår historia

DRÖMMEN OM MATIAS-KAPELLET

Drömmen om Matias-kapellet föddes i början av 1980-talet i familjen Helimäki, då sonen Matti föreslog för sin far Kosti att man skulle bygga ett kapell i björkdungen i Härkösbyn i Virdois. Ett kvartssekel senare samlades en grupp vänner i denna björkdunge, och pastor Mattis dröm om kapellet började bli verklighet.

Granitblock från vänners närliggande husbygge fann sin plats i kapellets väggar. I Virdois föddes ett internationellt samfund: kapellets stålkonstruktioner kom från Sverige, marknadsföringsmaterialet från Tyskland, pengar för byggprojektet donerades från lokala företag, och med PoKo-föreningens stöd ansöktes om EU-finansiering. Därutöver deltog otaliga volontärer från när och fjärran i byggprojektets olika skeden.

Mattis bror, akustiker Heikki Helimäki, formade kapellet till ett unikt ljudande utrymme, där de ojämna stenytorna och släta träytorna tillsammans med det stora glasfönstret och de specialkonstruerade dörrarna ger upphov ett alldeles speciellt ljudlandskap.

Matias-kapellet utgör sedan 2009 ett viktigt resmål i Virdois; det är känt runt om i Finland som ett av landets mest attraktiva kapell för tystnad och stillhet.

kapelli-sommer190108

Kapellet är en plats att lyssna, betrakta och stilla sig i en öppen, ekumenisk och tolerant miljö. Det är en mötesplats och en tillflyktsort för frid, vila och tro.

Öppettider

Matias-kapellet är öppet varje dag kl. 8-20 från början av maj till slutet av oktober.

Bokningsavgift

Bokningsavgiften är 100€ under sommaren och 140€ under vintern.
För att boka, vänligen ring +358 500 605 887

Kontakt

Matias-kapellet finns i Birkaland, Virdois, vid Härkönen-vikens strand i Vaskivesi. Skyltning från väg 65.

Kappelitie 11, 34800 Virdois, Finland, +358 50 0605887

Matias-Kappeli-Icon-facebook-gruen-190108
Matias-Kappeli-Icon-tel-gruen-190108
Matias-Kappeli-Icon-google-gruen-190108
Kappeli-Sommer-190110

Våra sponsorer

Byggandet av Matias-kapellet stöddes av

European Agricultural Fund for Rural Development/Poko ry.
Helimäki Akustikot, Helsinki, Finland
Stål & Rörmontage AB, Sölvesborg, Sweden
Klaubert Kommunikation, Nienstädt, Germany

Matias-Kappeli-Logo-w-512-512-190110

Matias-kapellförening r.f.

Puheenjohtaja, seurakuntapastori Matti Helimäki
Nuumäentie 4 C 12 | 02710 Espoo

Kappelitie 11 | 34800 Virdois | Finland

Consent Management Platform von Real Cookie Banner